Velkommen til Skare Byg koncernen Besøg Seest HuseBoligprojekter & byggegrunde | Feriehusprojekter
             
 
Frydkjær®  -  Helårshuse
Frydkjær® er navnet på Skare Bygs arkitekttegnede helårshus til den kvalitetsbevidste bygherre.

Her er plads til individuelle løsninger, selvom Frydkjær® Huset er bygget op efter en af de grundlæggende husmodeller. Frydkjær® har Danmarks største og bredeste helårshusprogram med i alt 9 forskellige husserier, som hver især har fra 4-8 forskellige husmodeller.

Huselementerne til et Frydkjær® Hus produceres på egen fabrik, hvor hele lukkede vægsider isat vinduer, døre, isolering, dampspærre, installations-væg for optimal tæthed etc. på én gang kører ud fra produktionen direkte til byggegrunden.

Et professionelt byggehold lukker råhuset på et minimum af timer, så intet fugt kan forstyrre byggeprocessen. Jo mere af huset vi bygger hjemmefra, jo bedre kvalitetssikring og bedre logistik og levering til tiden.

Frydkjær® er selvfølgelig bygget efter vores lavenergi-koncept. Alle Frydkjær® Huse leveres som standard i lavenergi-klasse 2. Lavenergi klasse 2 er gældende regler fra 2010 omkring tæthed og isolering. Nye skrappere krav som Lavenergi klasse 1-huse gældende fra 2015 er allerede integreret i Skare Byg-produktionen, og alle vores Frydkjær® husmodeller kan derfor også tilbydes som klasse 1-huse.     Klik på logoet for at besøge
 Frydkjærs® hjemmeside

Energibesparende hus: Oliepriserne stiger og snart er det fyringssæson, men boligejerne - især dem i de lidt ældre villaer, kan gøre meget for at spare på varmen og få et energibesparende hus. Det vil være relativt enkelt at spare omkring en tredjedel af den energi der går ti

Energibesparende hus

 

En tredjedel af boligernes varmeforbrug kan spares.
Oliepriserne stiger og snart er det fyringssæson, men boligejerne - især dem i de lidt ældre villaer, kan gøre meget for at spare på varmen og få et energibesparende hus.  Det vil være relativt enkelt at spare omkring en tredjedel af den energi der går til at opvarme danske boliger.

For at få et energiesparende hus er det en god idé at udskifte vinduerne og efterisolere de dårligste ydervægge, gulve og tage. Herved kan der spares 32 pct. Det viser en vurdering af potentialet for energibesparelser i den samlede danske boligmasse.
Det er beregnet at der på landsplan kan spares mere end 30 Peta Joule (30 x 1015 Joule) om året, hvilket svarer til afbrænding af 830 millioner liter fyringsolie. Og det er endda et forsigtigt skøn.

Samlet set er potentialet for energibesparelser størst i parcelhuse, fordi de udgør næsten halvdelen af det samlede beboede areal i Danmark. De største energibesparelser kan opnås i ældre parcelhuse opført før 1930, men også i andre boligtyper fra samme periode er der store energibesparelser at hente, når man ønsker et energibesparende hus.

Isolér hulmuren og udskift vinduerne
I de lidt ældre boliger er uisolerede ydervægge den væsentligste årsag til varmetab, men da der ofte er tale om huse med hulmure, er det i mange tilfælde ret enkelt og forholdsvis billigt at isolere disse bygninger ved at indblæse granuleret isoleringsmateriale i hulmuren.

Udskiftning af vinduer er en anden meget effektiv metode til at nedsætte varmeforbruget i både ældre og nyere boliger. 80 pct. af vinduesarealet i danske boliger er enten traditionelle termoruder eller vinduer med et lag glas og forsatsvinduer. Ved at udskifte disse vinduer med nye lavenergiruder kan man nedsætte varmetabet ganske betragteligt og få et energibesparende hus.  Alternativt kan man bevare de gamle vinduer og nøjes med at udskifte ruderne eller opsætte forsatsvinduer med lavenergiglas. Det er en mere prisbillig løsning, som også har den fordel at den ikke påvirker bygningens arkitektur.

Udover de ældre huse er det især interessant at fokusere på parcelhuse fra perioden 1961-1972. Selvom disse huse ikke er markant ringere end huse fra andre perioder, er der et stort potentiale for energibesparelser i huse fra denne periode, simpelthen fordi der er rigtig mange af dem.

I huse opført efter 1972 er varmetabet markant lavere, men også her vil det ofte kunne betale sig at udskifte vinduerne til dagens standard.

 


 

 

Energibesparende hus
... Energibesparende hus ... Skarebyg

Energisparende huse
Oliepriserne stiger og snart er det fyringssæson, men boligejerne - især dem i de lidt ældre villaer, kan gøre meget for at spare på varmen og få energibesparende huse.

Sommerhuse
Mange sommerhuse bliver udlejet det meste af tiden, eksempelvis via online booking, men nogle anvender selv sommerhuset som weekendbolig.

Helårsbolig
En helårsbolig er et fritliggende hus med have beregnet som helårsbolig bolig for en familie.

Familiebolig
En familiebolig kan indrettes efter familiens ønsker og behov. Der er uendeligt mange valg at foretage. Her bliver I hele tiden vejledt af kompetente medarbejdere, som kan hjælpe jer igennem de mange valg.

Design typehuse
Mange byggefirmaer designer en serie af eksklusive design typehuse, der omtænker typehuset og skaber nye rammer for familieliv i hus med have.

Helårshuse
Helårshuse er fritliggende huse med have beregnet som helårsbolig bolig for en familie.

Lavenergiboliger
Lavenergiboliger og fritagelse for tilslutningspligt. Det øgede fokus på boligers energiforbrug har også medført, at det pr. 1. januar 2006 også blev indført, at man kan blive fritaget for tilslutningspligt til det kollektive varmeforsyningsanlæg når man

Byggefirma
Et byggefirma kan tilbyde arkitekttegnede huse samt tilbyde et bredt program inden for masseproducerede typehuse.

Lavenergibolig
En lavenergibolig har et mindre forbrug til opvarmning, er billigere i drift og giver samtidig et bedre indeklima.

Individuelle typehuse
Typehuse omtales også som arkitekttegnede huse eller individuelle typehuse. Ofte bruger typehusfirmaerne begreberne som salgsargument for at signalere kvalitet og valgfrihed, men det gør ikke husene specialtegnede.

Typehus Kolding
Et typehus Kolding kan defineres som et hus, der bygges i samme udformning i mere end et enkelt eksemplar. Det er altså en form for "masseproduceret vare" med en på forhånd fastlagt udformning. Modsætningen hertil er det unikke, specialtegnede hus, som ku

Lavnergihus
Et lavenergihus har et mindre forbrug til opvarmning, er billigere i drift og giver samtidig et bedre indeklima.

Helårsboliger
Principielt kan man kun være i Danmark halvt så længe, når man har helårsboliger, enten det er ejerlejlighed, hus eller andelsbolig.

Feriehusprojekter
Markedet for feriehusprojekter har ændret sig meget de senere år. Der er opbrud i de vante forestillinger om, at fritidshuse udelukkende er et afslapningssted for primært lidt ældre mennesker eller folk, der ønsker at komme væk fra bylivet om sommeren.

Lavenergihuse
Lavenergihuse er boliger der er bygget så udgifterne til opvarmning, og dermed boligens energiforbrug er reduceret mest muligt.


 Skare Byg A/S • Nordager 2 • Industri N2 • DK-6000 Kolding • Telefon: +45 75 52 69 11 • E-mail: info@skarebyg.dk