Velkommen til Skare Byg koncernen Besøg Seest Huse | Boligprojekter & byggegrunde | Feriehusprojekter
             
 
Velkommen til Feriehusprojekter
Skare Byg Koncernen gennemfører nogle af de mest eksklusive og bedst beliggende feriehusprojekter
Se mere
Bogense Marina Park
Brug din fritid
 på at holde fri
Se mere
Feriehuse på Lakolk
Bo i sidste klitrække med udsigt til strand og vand
Se mere
Lake XL i Bogense
Ny indretning med
plads til det hele
Se mere
Hus i vandkanten
De sidste 2 huse sælges nu i Juelsminde Bugt
Se mere

Feriehusprojekter: Markedet for feriehusprojekter har ændret sig meget de senere år. Der er opbrud i de vante forestillinger om, at fritidshuse udelukkende er et afslapningssted for primært lidt ældre mennesker eller folk, der ønsker at komme væk fra bylivet om sommeren.

Feriehusprojekter

 

Markedet for feriehusprojekter har ændret sig meget de senere år. Der er opbrud i de vante forestillinger om, at fritidshuse udelukkende er et afslapningssted for primært lidt ældre mennesker eller folk, der ønsker at komme væk fra bylivet om sommeren. Mange bruger fritidshuse året rundt, f.eks. i weekender, unge mennesker køber fritidshuse stedet for at indbetale til pensionsordninger, og ældre benytter sig af retten til at kunne få tilladelse til at benytte fritidshuse til helårsbeboelse.

Samtidig er der også sket en række ændringer hos turisterne,  i forbindelse med feriehusprojekter - i deres valg af ferieform og deres købsadfærd. Internettet har betydet en langt større åbenhed og gennemsigtighed i markedet. Og så har det medført, at turisterne lige indtil sidste øjeblik i virkeligheden kan shoppe rundt mellem de mange tilbud og vente med at beslutte sig til lige før feriens start. Skal man klædes på til denne udvikling, kan man bl.a. henvende sig hos sin feriehusudlejer:

-Vi oplever stadig oftere, at husejerne længe inden, de overhovedet har tænkt sig at udleje, tager en kontakt med os for at få en god og saglig drøftelse af udlejningspotentialet. Hvad tænder turisterne på? Hvor store skal fritidshuse være? Hvilke faciliteter er nødvendige eller ønskelige? Hvad betyder beliggenheden? Og hvordan indpasser man sine egne ønsker for brug af huset?
Hvad betaler sig indenfor feriehusprojekter ?
 
-Generelt betyder beliggenhed meget for, hvilken pris man kan opnå. Men fritidshuse lejes  ud i hele landet. Ikke alle ønsker jo at bade i Vesterhavet. Nogen ønsker at nyde naturen, fiske i åerne, cykle rundt i landet eller opsøge seværdigheder. Men udover beliggenhed betyder kvalitet og arkitektur stadig mere. Der er et marked for spændende og utraditionel arkitektur, når det gælder feriehusprojekter.

 

Feriehusprojekter
... Feriehusprojekter ... Skarebyg

Lavenergihuse
Lavenergihuse er boliger der er bygget så udgifterne til opvarmning, og dermed boligens energiforbrug er reduceret mest muligt.

Typehuse
Typehuse kan defineres som huse, der bygges i samme udformning i mere end et enkelt eksemplar. Det er altså en form for "masseproduceret vare" med en på forhånd fastlagt udformning. Modsætningen hertil er det unikke, specialtegnede hus, som kun opføres en

Helårsboliger
Principielt kan man kun være i Danmark halvt så længe, når man har helårsboliger, enten det er ejerlejlighed, hus eller andelsbolig.

Typehus Kolding
Et typehus Kolding kan defineres som et hus, der bygges i samme udformning i mere end et enkelt eksemplar. Det er altså en form for "masseproduceret vare" med en på forhånd fastlagt udformning. Modsætningen hertil er det unikke, specialtegnede hus, som ku

Lavnergihus
Et lavenergihus har et mindre forbrug til opvarmning, er billigere i drift og giver samtidig et bedre indeklima.

Lavenergibolig
En lavenergibolig har et mindre forbrug til opvarmning, er billigere i drift og giver samtidig et bedre indeklima.

Lavenergiboliger
Lavenergiboliger og fritagelse for tilslutningspligt. Det øgede fokus på boligers energiforbrug har også medført, at det pr. 1. januar 2006 også blev indført, at man kan blive fritaget for tilslutningspligt til det kollektive varmeforsyningsanlæg når man

Design typehuse
Mange byggefirmaer designer en serie af eksklusive design typehuse, der omtænker typehuset og skaber nye rammer for familieliv i hus med have.

Familiebolig
En familiebolig kan indrettes efter familiens ønsker og behov. Der er uendeligt mange valg at foretage. Her bliver I hele tiden vejledt af kompetente medarbejdere, som kan hjælpe jer igennem de mange valg.

Helårshuse
Helårshuse er fritliggende huse med have beregnet som helårsbolig bolig for en familie.

Helårsbolig
En helårsbolig er et fritliggende hus med have beregnet som helårsbolig bolig for en familie.

Energibesparende hus
Oliepriserne stiger og snart er det fyringssæson, men boligejerne - især dem i de lidt ældre villaer, kan gøre meget for at spare på varmen og få et energibesparende hus. Det vil være relativt enkelt at spare omkring en tredjedel af den energi der går ti

Sommerhuse
Mange sommerhuse bliver udlejet det meste af tiden, eksempelvis via online booking, men nogle anvender selv sommerhuset som weekendbolig.

Energisparende huse
Oliepriserne stiger og snart er det fyringssæson, men boligejerne - især dem i de lidt ældre villaer, kan gøre meget for at spare på varmen og få energibesparende huse.

Individuelle typehuse
Typehuse omtales også som arkitekttegnede huse eller individuelle typehuse. Ofte bruger typehusfirmaerne begreberne som salgsargument for at signalere kvalitet og valgfrihed, men det gør ikke husene specialtegnede.


 Skare Byg A/S • Nordager 2 • Industri N2 • DK-6000 Kolding • Telefon: +45 75 52 69 11 • E-mail: info@skarebyg.dk