Velkommen til Skare Byg koncernen Besøg Seest HuseBoligprojekter & byggegrunde | Feriehusprojekter
             
 
Frydkjær®  -  Helårshuse
Frydkjær® er navnet på Skare Bygs arkitekttegnede helårshus til den kvalitetsbevidste bygherre.

Her er plads til individuelle løsninger, selvom Frydkjær® Huset er bygget op efter en af de grundlæggende husmodeller. Frydkjær® har Danmarks største og bredeste helårshusprogram med i alt 9 forskellige husserier, som hver især har fra 4-8 forskellige husmodeller.

Huselementerne til et Frydkjær® Hus produceres på egen fabrik, hvor hele lukkede vægsider isat vinduer, døre, isolering, dampspærre, installations-væg for optimal tæthed etc. på én gang kører ud fra produktionen direkte til byggegrunden.

Et professionelt byggehold lukker råhuset på et minimum af timer, så intet fugt kan forstyrre byggeprocessen. Jo mere af huset vi bygger hjemmefra, jo bedre kvalitetssikring og bedre logistik og levering til tiden.

Frydkjær® er selvfølgelig bygget efter vores lavenergi-koncept. Alle Frydkjær® Huse leveres som standard i lavenergi-klasse 2. Lavenergi klasse 2 er gældende regler fra 2010 omkring tæthed og isolering. Nye skrappere krav som Lavenergi klasse 1-huse gældende fra 2015 er allerede integreret i Skare Byg-produktionen, og alle vores Frydkjær® husmodeller kan derfor også tilbydes som klasse 1-huse.     Klik på logoet for at besøge
 Frydkjærs® hjemmeside

Lavenergihuse: Lavenergihuse er boliger der er bygget så udgifterne til opvarmning, og dermed boligens energiforbrug er reduceret mest muligt.

Lavenergihuse

 

Generel viden om lavenergihuse
 
Hvad er et lavenergihus
Lavenergihuse er boliger der er bygget så udgifterne til opvarmning, og dermed boligens energiforbrug er reduceret mest muligt.
 
For at reducere energiforbruget er der sat fokus på:

tætheden af huset

varmesystem og køling

vinduer

minimering af kuldebroer

Lavenergihuse har et mindre forbrug til opvarmning, er billigere i drift og giver samtidig et bedre indeklima.
Faktorer der er værd at tage med i overvejelserne, når der skal bygges eller købes nyt hus.
 
 Lavenergihuse og bygningsreglementet
1. januar 2006 trådte et nyt bygningsreglement i kraft.
&Aelig;ndringerne havde fokus på nødvendigheden af at nedbringe energiforbruget i danske bygninger, for at forbedre:
 
• Forsyningssikkerhed
• Miljø/Kyoto, CO2
• Økonomi
 
Med de nye krav blev der sat fokus på lavenergihuse Maksimum krav til energiforbrug i danske boliger ser således ud:

Lovkrav for en-familiehuse Enerigrammen Eksempel for 170 m2 hus
Standard hus
pr. 1 januar 2006  82,9 kWh/m2 pr. år
Klasse 2   59,4 kWh/m2 pr. år 
Klasse 1    41,5 kWh/m2 pr. år 

Lavenergihuse og fritagelse for tilslutningspligt
Det øgede fokus på boligers energiforbrug har også medført, at det pr. 1. januar 2006 også blev indført, at man kan blive fritaget for tilslutningspligt til det kollektive varmeforsyningsanlæg når man bygger Lavenergi klasse 1 eller 2. Det betyder, at du spare tilslutningsafgiften til naturgas eller fjernvarme, og dette er med til at gøre lavenergi boligen til en endnu bedre forretning.
 
Lavenergihuse kontra passivhuse
Standard boliger og lavenergi klasse 1 og klasse 2 skal leve op til de fastsatte energirammeberegninger, som er en del af bygningsreglementet.

Passivhuse beregnes efter særskilte passivhuskriterier og er ikke en del af bygningsreglementet. Kravene til energiforbruget er her maks. 15 kWh/m2 pr. år, og så er beregningsmodeller og forudsætninger anderledes end de der anvendes ved energirammeberegninger.

 

Lavenergihuse
... Lavenergihuse ... Skarebyg

Design typehuse
Mange byggefirmaer designer en serie af eksklusive design typehuse, der omtænker typehuset og skaber nye rammer for familieliv i hus med have.

Energibesparende hus
Oliepriserne stiger og snart er det fyringssæson, men boligejerne - især dem i de lidt ældre villaer, kan gøre meget for at spare på varmen og få et energibesparende hus. Det vil være relativt enkelt at spare omkring en tredjedel af den energi der går ti

Design typehus
– Den nye husserie, design typehus, er samtidig en udfordring til kommunerne, som ofte tager udgangspunkt i det kendte typehus, når der laves lokalplaner og gives byggetilladelser.

Byggefirma
Et byggefirma kan tilbyde arkitekttegnede huse samt tilbyde et bredt program inden for masseproducerede typehuse.

Typehus Kolding
Et typehus Kolding kan defineres som et hus, der bygges i samme udformning i mere end et enkelt eksemplar. Det er altså en form for "masseproduceret vare" med en på forhånd fastlagt udformning. Modsætningen hertil er det unikke, specialtegnede hus, som ku

Lavnergihus
Et lavenergihus har et mindre forbrug til opvarmning, er billigere i drift og giver samtidig et bedre indeklima.

Familiebolig
En familiebolig kan indrettes efter familiens ønsker og behov. Der er uendeligt mange valg at foretage. Her bliver I hele tiden vejledt af kompetente medarbejdere, som kan hjælpe jer igennem de mange valg.

Helårshuse
Helårshuse er fritliggende huse med have beregnet som helårsbolig bolig for en familie.

Husbyggeri
Hvis du går og barsler med ideen om husbyggeri, skulle du måske tage og overveje at købe et typehus. Her er nemlig mange penge at spare, hvis du kan finde et hus der passer netop til dine ønsker.

Fritidshuse
Mange bruger fritidshuse året rundt, f.eks. i weekender, unge mennesker køber fritidshuse stedet for at indbetale til pensionsordninger, og ældre benytter sig af retten til at kunne få tilladelse til at benytte fritidshuse til helårsbeboelse.

Sommerhuse
Mange sommerhuse bliver udlejet det meste af tiden, eksempelvis via online booking, men nogle anvender selv sommerhuset som weekendbolig.

Individuelle typehuse
Typehuse omtales også som arkitekttegnede huse eller individuelle typehuse. Ofte bruger typehusfirmaerne begreberne som salgsargument for at signalere kvalitet og valgfrihed, men det gør ikke husene specialtegnede.

Helårsboliger
Principielt kan man kun være i Danmark halvt så længe, når man har helårsboliger, enten det er ejerlejlighed, hus eller andelsbolig.

Lavenergiboliger
Lavenergiboliger og fritagelse for tilslutningspligt. Det øgede fokus på boligers energiforbrug har også medført, at det pr. 1. januar 2006 også blev indført, at man kan blive fritaget for tilslutningspligt til det kollektive varmeforsyningsanlæg når man

Helårsbolig
En helårsbolig er et fritliggende hus med have beregnet som helårsbolig bolig for en familie.


 Skare Byg A/S • Nordager 2 • Industri N2 • DK-6000 Kolding • Telefon: +45 75 52 69 11 • E-mail: info@skarebyg.dk