Velkommen til Skare Byg koncernen Besøg Seest Huse | Boligprojekter & byggegrunde | Feriehusprojekter
             
 
Projektinformation
Sælger er Skare Projektudvikling A/S, som er det selskab i Skare Byg Koncernen, der står for byggemodning og salg af parcelhusgrunde.

Sælger har byggemodnet udstykningen i Goldbækparken, Etape B, hvorfra de resterende grunde sælges. Sælger har betalt alle tilslutningsomkostninger, Led 1, for fremførelse og etablering af el-, vand- og fjernvarmeforsyning samt kloakering.

Køber må påregne at betale tilslutningsomkostninger, Led 2 til:
  • Fjernvarme  kr.10.000,00
  • Vand  kr. 4.706,00
  • Antenne  kr. 5.469,00
For grundene gælder det som hovedregel, at 25 % af grundarealet må bebygges. Herudover må ca. 35 m² bebygges med tilhørende carport/garage/skur. Der henvises dog til lokalplanen for nærmere information herom.  
 
 

 Skare Byg A/S • Nordager 2 • Industri N2 • DK-6000 Kolding • Telefon: +45 75 52 69 11 • E-mail: info@skarebyg.dk